Ogłoszenie naboru wniosków w ramach  „PŁATNOŚCI DLA MAŁYCH  GOSPODARSTW”

03-07-2024

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o przeprowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków przez rolników o ryczałtową „ Płatność dla małych gospodarstw”.

Nabór wniosków potrwa do 31  sierpnia 2024 roku.

Dopłaty dotyczą gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 hektara, natomiast łączna  powierzchnia użytkowników rolnych będących  w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja danego roku nie może przekraczać 5 ha.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków w ramach w/w działania dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.