OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE „ PREMII DLA MŁODYCH ROLNIKÓW”

21-06-2024

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków o przyznanie  „ Premii dla młodych rolników”.  Wsparcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wysokość premii w ramach tego programu wynosi 200 000 zł.

„ Premia dla młodego rolnika” to jednorazowe wsparcie finansowe, przeznaczone  na pokrycie kosztów zakupu ziemi, budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, nabycia maszyn rolniczych i urządzeń rolniczych oraz innych wydatków związanych z rozwojem gospodarstw rolnych.

Nabór wniosków trwał będzie do 16 sierpnia 2024 r.