Ogłoszenie naboru wniosków ARiMR

29-05-2018

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o przeprowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy przyznania wsparcia dla rolników w ramach Działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” finansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowane będą projekty restrukturyzujące małe gospodarstwa rolne. Projekty takie będą miały na celu rozwój produkcji rolnej w gospodarstwie i powinny przyczynić się do wzrostu dochodów z tych gospodarstw.  
Nabór wniosków rozpocznie się od 18 czerwca i potrwa do 17 lipca 2018 roku.
Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach w/w działania dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.