Ogłoszenie CM Łańcut

19-01-2023

  Centrum Medyczne w Łańcucie zaprasza do leczenia spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A.
  Do leczenia z zastosowaniem toksyny botulinowej kwalifikuje się pacjentów spełniających łącznie kryteria 1,2,3,6.

1) Wiek od 18 roku życia;
2) Pacjenci po przebytym niedokrwiennym lub krwotocznym udarze mózgu, udokumentowanym wypisem ze szpitala;
3) Pacjenci z potwierdzoną poudarową spastycznością kończyny górnej w stopniu umiarkowanym lub wyższym (wynik w zmodyfikowanej skali Ashwortha  MAS ≥ 2) w przynamniej jednej grupie mięśniowej;
4) Pacjenci z potwierdzoną poudarową spastycznością kończyny dolnej w stopniu umiarkowanym lub wyższym (wynik w zmodyfikowanej skali Ashwortha  MAS ≥ 2) w przynamniej jednej grupie mięśniowej;
5) Pacjent zdolny do przyjęcia pozycji stojącej;
6) Brak przeciwskazań do leczenia wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
  W zależności od decyzji lekarza, zaleca się rozpoczęcie indywidualnej rehabilitacji ruchowej nie później niż 4 tygodnie po podaniu leku.
  Do leczenia kwalifikują lekarze specjaliści z zakresu neurologii:
lek. Agnieszka Kawa oraz lek. FatimaOlko
  Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie umówienia się na termin kwalifikacji do programu:
Gabinet lekarski oddział neurologiczny tel. 17 224 02 19
lek. Agnieszka Kawa tel. 605 442 027
lek. Fatima
Olko tel. 604 870 880

   Ponadto Centrum Medyczne w Łańcucie zaprasza do leczenia dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy z zastosowanie toksyny botulinowej.

  Program przeznaczony jest dla osób dokumentujących rozpoznanie choroby podstawowej na podstawie historii choroby i badań diagnostycznych.

W ramach programu kwalifikuje się pacjentów spełniających łącznie kryteria 1,2,3,4 i 5.:
1) Komplet badań diagnostycznych świadczących o przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej i dokumentujących rozpoznanie choroby podstawowej:
a) w kręczu karku u świadczeniobiorców poniżej 50 roku życia: badanie TK lub MRI głowy, poziom miedzi lub ceruloplazminy, ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej,
b) w kurczu powiek: w wybranych przypadkach różnicowanie z miastenią (próba nużliwości mięśni),
c) w połowicznym kurczu twarzy: badanie TK lub MRI głowy,
d) w dystonii twarzy: TK lub MRI głowy i szyi,
e) w dystoniach zadaniowych: TK lub MRI głowy i szyi, w wybranych przypadkach badanie elektromiograficzne;
2) Wykluczenie miastenii i zespołu miastenicznego na podstawie wywiadu i badania neurologicznego (wykonanie dodatkowych badań jedynie w uzasadnionych przypadkach);
3) Brak objawów uogólnionego zakażenia;
4) Wykluczenie obecności stanu zapalnego w obrębie planowanego miejsca podania;
5) Wykluczenie ciąży na podstawie wywiadu.Do leczenia kwalifikują lekarze specjaliści z zakresu neurologii:

 lek. Agnieszka Kawa oraz lek. Fatima Olko
Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie umówienia się na termin kwalifikacji do programu:
Gabinet lekarski oddział neurologiczny tel. 17 224 02 19
lek. Agnieszka Kawa tel. 605 442 027
lek. Fatima
Olko tel. 604 870 880