Ogłoszenie ARiMR

13-02-2020

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności na obszarach wiejskich objętych ASF finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków o premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O premię  może ubiegać się każdy rolnik, małżonek rolnika lub domownik, którzy na terenach wiejskich objętych afrykańskim pomorem świń prowadza chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

Wnioski można składać w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie od 28 lutego do 28 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach w.w zadania dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.