OGŁOSZENIE

22-10-2021

Postępowanie dot. wyboru podmiotów uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzących parkingi strzeżone dla umieszczania pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) 

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu, mającym na celu wybór najkorzystniejszych ofert na ww. zadania.

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze specyfikacją (dostępną na stronie www.powiatlancut.pl lub w Wydziale Komunikacji) i złożyć w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, pokój nr 3 (kancelaria ogólna) nie później niż do 27.10.2021 do godz. 1100.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Pan Damian Szubart – Naczelnik Wydziału Komunikacji tel. 17 225 55 40 e-mail: d.szubart@powiatlancut.pl

Specyfikacja warunków zapytania znajduje się pod linkiem: http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&under=250&grp=21&dep=710