Od 1 lipca wystartował rządowy projekt "Dobry start"

02-07-2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15-06-2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” zmieniają się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Od 1 lipca 2021r. realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie „Dobry start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu „Dobry start”.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie „Dobry start”  będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada 


· na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
· przez bankowość elektroniczną
· na portalu empatia.mpops.gov.pl

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich dzieci, w tym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Od bieżącego roku wniosków o przyznanie świadczenia nie będzie już można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.