OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

02-03-2023

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zwołania II SESJI Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego

Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/278/2022 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 września 2022 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 3513 z dnia 03.10.2022r.)

zwołuję II SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO,

która odbędzie się 09 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro)

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata na opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy przedłożenia projektu Programu ,,Zdrowa woda” autorstwa Radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego – Wiktora Chmielarza
  5. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego

/-/ Adam MAJCHER