NPP. Informacje.

28-11-2022

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT ŁAŃCUCKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 
W ramach działań z zakresu edukacji prawnej, Stowarzyszenie Sursum Corda przygotowało następujące materiały:

1.     E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień osób samozatrudnionych”.
Z treścią biuletynu można zapoznać się na stronie internetowej:
E-biuletyn_Uprawnienia_osob_samozatrudnionych_4 kwartał (sc.org.pl)

2.     EDUKACYJNE ANIMACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW OBYWATELI (w wersji dostosowanej dla osób z wadą słuchu), z następujących tematów: „Mediacja”, „Profil zaufany”, „500+” i „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej. 
Na podstronie projektowej znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy.