Nowelizacja ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy

17-06-2024

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Z dniem 30 czerwca br. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13 ww. ustawy, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych. Wygaszenie art. 13 zakończy wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Więcej informacji TUTAJ