Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu łańcuckiego w 2022 r.

16-11-2021

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021 r., poz. 945) dotyczącym sporządzenia i aktualizacji przez starostę listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu, Starosta Łańcucki prosi o wskazanie form udzielania nieodpłatnego poradnictwa, które będą dostępne w ramach działalności podmiotu w 2022 r. poprzez sporządzenie listy według poniższego wzoru (dostępnego również w załączniku):

Nazwa jednostki

(jednostki publiczne, jednostki niepubliczne działające na zlecenie oraz jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego działające na zlecenie, którym powierzono zadania
z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów)

Zakres poradnictwa

(np. poradnictwo rodzinne, psychologiczne,
z zakresu pomocy społecznej, dla bezrobotnych)

Adres i dane kontaktowe

(adres, adres strony www, nr tel., e-mail)

Dni i godziny działalności (przyjmowania interesantów)

Kryteria dostępu do usługi

Informacje
o sposobie dokonywania zgłoszeń,
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

 

 

 

 

Powyższe dane należy przekazać w wersji papierowej do Starostwa Powiatowego w Łańcucie (ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut),

natomiast ich wersję edytowalną na adres e-mail: k.kania@powiatlancut.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

Jednocześnie w przypadku zmiany ww. danych powstałych w trakcie trwania 2022 r. należy przekazać  informację celem aktualizacji listy nieodpłatnego poradnictwa.