Konkursy na stanowisko dyrektorów szkół odwołane

26-03-2020

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z chorobą Covid-19 oraz związane z tym trudności Zarząd Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 26 marca br. postanowił o uchyleniu uchwał:

  1. Nr 120/2020 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie,
  2. Nr 122/2020 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.

Konkursy zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym. Informacje o ponownym ogłoszeniu konkursów zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatu Łańcuckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie.