Konkurs Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

04-08-2023

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, jak co roku, konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości(ECAP).
W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie Unii Europejskiej odpowiedzialna jest Hiszpania, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2023 roku.

Organizator zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konkursu, którego tematem jest: zapobieganie handlowi ludźmi w celu wyzysku w pracy lub innego rodzaju wyzysku.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto, regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje również nagrody po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Każde państwo członkowskie może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykład dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału  w konkursie. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN, wstępnie planowanej w dniach 13-14 grudnia 2023 roku
w Walencji.

Zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Na ocenę projektów w eliminacjach krajowych nie wpływają dołączone materiały promocyjne (np. ulotki, zdjęcia).

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego projektu na język angielski.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do dnia 7 września 2023 roku do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres: Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: .

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci3.