KOMUNIKAT ws. PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

13-03-2020

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 i koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) Starosta Łańcucki zawiesza tymczasowo działalność PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO  działających na terenie Powiatu Łańcuckiego (do odwołania).

Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość można uzyskać pod nr telefonu: 17 224 35 45 lub adresem e-mail: npp@powiatlancut.pl

Informacja o przywróceniu działalności punktów NPP/NPO będzie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łańcucie/profilu na FB oraz w punktach NPP/NPO.