Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii

11-09-2020

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodpornianie lisów podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej. (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładnie ręcznie (wokół osiedli ludzkich).