Komunikat dla stowarzyszeń i fundacji

12-11-2020

W związku z koniecznością sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu w 2021 roku, które obejmuje w szczególności:

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne, stowarzyszenia i fundacje, które planują w 2021 r. w ramach swojej działalności udzielać różnego rodzaju nieodpłatnego poradnictwa prosimy o ich wskazanie  w wersji:

  • papierowej do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
    w Łańcucie,
  • edytowalnej na adres:

w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r.

Informację należy sporządzić według poniższego wzoru:

Jednocześnie w przypadku zmiany ww. danych powstałych w trakcie trwania 2021 r. prosimy o informację celem aktualizacji listy nieodpłatnego poradnictwa.

Podstawa prawna: (art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Dz. U. 2019 r., poz. 294
z późn. zm.).