Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie

21-05-2018

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie informuje, że w ramach zadania ,,Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków’’ Narodowy Instytut Dziedzictwa stworzył internetowy portal informacyjny poświęcony ochronie zabytków http://samorzad.nid.pl/ 

Zawarte w portalu treści mogą być pomocne w działaniach polegających na rozpoznaniu, ochronie i zagospodarowaniu dziedzictwa kulturowego.