Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości

21-01-2019

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2018 ze zm.) Prezes Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o. o. podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który ogłoszony był na dzień 17.01.2019 r. na godzinę 900
w budynku „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łańcucie przy ulicy Piłsudskiego 70. Nieruchomości te objęte są księgą wieczystą numer RZ1A/00058832/6. Działka oznaczona numerem 2879/30 (droga) objęta jest księgą wieczystą o numerze RZ1A/00069526/8.
 Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów- brak obciążeń. Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta nieruchomości położone są w obszarze „C-1”, zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowane jako tereny budowlane BA i tereny budowlane BI. Nieruchomości położone są w strefie B- ochrona zachowanych terenów zabytkowych. Przetarg dotyczył poniższych nieruchomości:

1.    Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/27 o powierzchni 0.5493 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 15/100 udziałów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 020 990,00 zł.  
Wysokość wadium: 52 000,00 zł.
Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: brak
Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2.    Nieruchomość niezabudowanej, położonej w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/34 o powierzchni 0.8502 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha
w ilości 23/100 udziałów.
     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 682 430,00 zł.
     Wysokość wadium wynosi 34 122,00 zł.
Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: brak
Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

3.    Nieruchomość zabudowanej budynkiem biurowo- handlowo-  magazynowym, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/35 o powierzchni 0.1811 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 5/100 udziałów.
     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 556 600,00 zł.  
     Wysokość wadium wynosi 27 830,00 zł.
Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: 1
Dane oferenta:
BJ CONSULTING Błażej Lalowicz
ul. Lubelska 13B lok. 15    
35-241 Rzeszów

W wyniku przeprowadzonej licytacji najwyższa osiągnięta cena sprzedaży: 562 166,00 zł

Nabywca nieruchomości: Błażej Lalowicz

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości na stronie www.cm-lancut.pl