Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości

27-08-2018

Łańcut, 24.08.2018 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2018 ze zm.) Prezes Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o. o.
podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który ogłoszony był na dzień 24.08.2018 r. na godzinę 900
w budynku „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łańcucie przy ulicy Piłsudskiego 70. Nieruchomości te objęte są księgą wieczystą numer RZ1A/00058832/6. Działka oznaczona numerem 2879/30 (droga) objęta jest księgą wieczystą o numerze RZ1A/00069526/8.

 Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów- brak obciążeń. Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta nieruchomości położone są w obszarze                    „C-1”, zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowane jako tereny budowlane BA i tereny budowlane BI. Nieruchomości położone są w strefie B- ochrona zachowanych terenów zabytkowych. Przetarg dotyczył poniższych nieruchomości:

 1. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
  w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/27 o powierzchni 0.5493 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 15/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 020 990,00 zł. 

Wysokość wadium: 52 000,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: brak

Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 1. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
  w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/28 o powierzchni 0.2948 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 8/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 400 480,00 zł.

Wysokość wadium: 20 024,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: 1

Dane oferenta:

F.H.U. BOXER

Mariusz Zwiercan

 

W wyniku przeprowadzonej licytacji najwyższa osiągnięta cena sprzedaży: 404 490,00 zł.

Nabywca nieruchomości:

F.H.U. BOXER

Mariusz Zwiercan

 

 1. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
  w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/29 o powierzchni 0.2241 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 6/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 181 110,00 zł.

Wysokość wadium: 9 056,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości:1

 

Dane oferenta:

Firma PRAMAX Piotr Grzyb

 

W wyniku przeprowadzonej licytacji najwyższa osiągnięta cena sprzedaży: 182 930,00 zł.

Nabywca nieruchomości:

Firma PRAMAX Piotr Grzyb

 

 1. Nieruchomość złożona z: działki niezabudowanej, położonej w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/34 oraz działki zabudowanej budynkiem biurowo- handlowo-magazynowym, położonej w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/35, o łącznej powierzchni 1,0313 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 28/100 udziałów.

     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 1 239 030,00 zł. 

     Wysokość wadium wynosi 61 952,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: brak

Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 1. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo- magazynowym, położona
  w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/37 o powierzchni 0.1108 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 3/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 294 510,00 zł.

Wysokość wadium: 14 726,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: 2

 

Dane oferentów:

I. Firma Elektro-Market 2 Magdalena Filipińska

II. Rafał Winiarski

 

W wyniku przeprowadzonej licytacji najwyższa osiągnięta cena sprzedaży: 353 510,00 zł.

Nabywca nieruchomości:

Firma Elektro-Market 2 Magdalena Filipińska