Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości

30-05-2018

Łańcut, 30.05.2018 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2018 ze zm.) Prezes Zarządu „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o. o.
podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który ogłoszony był na dzień 29.05.2018 r. na godzinę 900
w budynku  „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o., ul.  Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łańcucie przy ulicy Piłsudskiego 70. Nieruchomości te objęte są księgą wieczystą numer RZ1A/00058832/6. Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów- brak obciążeń. Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta nieruchomości położone są w obszarze „C-1”, zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowane jako tereny budowlane BA i tereny budowlane BI. Nieruchomości położone są w strefie B- ochrona zachowanych terenów zabytkowych. Przetarg dotyczył poniższych nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/27 o powierzchni 0.5493 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 15/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 020 990,00 zł. 

Wysokość wadium: 52 000,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: brak

Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/28 o powierzchni 0.2948 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 8/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 400 480,00 zł.

Wysokość wadium: 20 024,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: brak

Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

3. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/29 o powierzchni 0.2241 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 6/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 181 110,00 zł.

Wysokość wadium: 9 056,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: brak

Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo- magazynowym, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/33 o powierzchni 0.1165 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 3/100 udziałów

Cena wywoławcza nieruchomości: 279 211,00 zł.

Wysokość wadium: 13 961,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: brak

Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

5. Nieruchomość niezabudowana, położona w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/34 o powierzchni 0.8502 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha
w ilości 23/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 682 430,00 zł.

Wysokość wadium: 34 122,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości.: brak

Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

6. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo- magazynowym, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/35 o powierzchni 0.1811 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 5/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 556 600,00 zł.

Wysokość wadium: 27 830,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: brak

Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

7. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo- magazynowym, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/37 o powierzchni 0.1108 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 3/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 294 510,00 zł.

Wysokość wadium: 14 726,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: 1

W wyniku przeprowadzonej licytacji najwyższa osiągnięta cena sprzedaży: brak postąpienia

Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo- magazynowym, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/38 o powierzchni 0.2624 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 7/100 udziałów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 256 920,00 zł. 

Wysokość wadium: 12 846,00 zł.

Liczba oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do licytacji
nieruchomości: 3

W wyniku przeprowadzonej licytacji najwyższa osiągnięta cena sprzedaży: 315 750,00 zł.

Nabywca nieruchomości:

Szeredko Krystyna,  Szeredko Lesław