Informacja o konkursach

17-03-2020

W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie następujących konkursów dla organizacji pozarządowych:

Konkurs pt.    ,,Niebezpieczni w sieci”  skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych, które mają pomysł na ciekawą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci. Nabór ruszył 24 lutego i potrwa do 22 marca br. https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/informacja-o-konkursie

Natomiast Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem do spraw Rodzin zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu ,,Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae” (2020).

Zasady konkursu i karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: https://rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/iv-edycja-konkursu-podkarpacki-samorzadowiec-bliski-rodzinie-amicus-familiae-2020/

Szczegóły ww. konkursów znajdują się na podanych stronach internetowych. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konkursach ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 proszone są o bieżące monitorowanie komunikatów, co do sposobu i terminów ich przeprowadzania.