Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego

22-05-2018

Marszałek Województwa Podkarpackiego informuje, że dnia 24 stycznia 2018 r. został utworzony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpady, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 21 ). Dnia 24 lipca 2018 r. upływa termin do złożenia wniosku  o wpisanie do rejestru. Szczegóły informacji w załączeniu.

Pliki do pobrania