Informacja ARiMR

11-05-2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2018 roku.

Z działania mogą skorzystać rolnicy (osoby fizyczne i prawne), którzy są właścicielami gruntów przeznaczonych do zalesiania lub grunty te są własnością małżonka. Pomoc w postaci jednorazowego wsparcia na zalesianie, mogą uzyskać również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski można składać do Biur Powiatowych Agencji w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy dostępne są na stronie internetowej AR i MR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych.