Informacja

28-10-2019

W związku z trwającą na naszym terenie rozbudową drogi krajowej nr 94 oraz planowaną budową nowego mostu na rzece Sawa w miejscowości Głuchów, podjęto decyzję o czasowym zdemontowaniu osadzonej tam stacji pomiarowej, wchodzącej w skład Systemu Ostrzegania Powodziowego Powiatu Łańcuckiego. Po zakończeniu prac stacja pomiarowa ponownie zostanie zainstalowana na swoim dotychczasowym miejscu.