Europejskie Dni Pracodawców

09-05-2022

Realizacja Europejskich Dni Pracodawców organizowanych z inicjatywy Sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w dniach 18 i 20 maja 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie weźmie udział  w tegorocznej edycji Europejskich Dni Pracodawców.  Celem wzmocnienia współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami i osobami bezrobotnymi tut. Urząd organizuje ,,Dzień Otwarty” i spotkania informacyjne.

Adresatami wydarzenia są:

- pracodawcy zainteresowani pozyskaniem nowych pracowników,

- osoby bezrobotne i poszukujące pracy – zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy

W dniu 18 maja br., zostanie zorganizowany ,,Dzień Otwarty”.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie w godzinach 10:00 - 13:00  będą udzielać informacji na temat:

- możliwości  i zasad zatrudnienia osób bezrobotnych w tym obywateli Ukrainy,

- aktualnych ofert pracy,

- możliwości szkolenia osób bezrobotnych, w tym obywateli Ukrainy, pod potrzeby lokalnych  pracodawców,

 - możliwości szkolenia pracowników – obywateli Ukrainy w ramach środków rezerwy KFS,

- rekrutacji na szkolenie z nauki języka polskiego jako obcego dla obywateli Ukrainy

W dniu 20 maja br., zostaną zorganizowane spotkania informacyjne, które poprowadzi doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Rzeszowa  w godzinach 10:00 - 13:00.

Tematyka spotkań:

- Informacja o działaniach sieci EURES dla bezrobotnych obywateli Polski, jak i Ukrainy.

- Informacja o warunkach pracy w krajach UE

Zapraszamy do odwiedzania siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut.