1,5% na Stowarzyszenie Przyjaciól Szpitala w Łańcucie

20-01-2023

  Powiatowy Szpital Św. Michała Archanioła w Łańcucie zwraca się z prośbą o przekazywanie 1,5% podatku dochodowego z rocznego rozliczenia PIT w podatku dochodowym od osób fizycznych na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Łańcucie ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut, KRS 0000248342.
  Dzięki Państwa pomocy będzie można zakupić niezbędny sprzęt medyczny do nowego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego. Ostatnio został zakupiony wózek do przewożenia osób niepełnosprawnych na Izbę Przyjęć.

  Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Łańcucie ma status OPP – tzn. organizacji pożytku publicznego, co daje możliwość każdemu kto chce przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz tego Stowarzyszenia odliczać ten podatek przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego PIT. Wystarczy tylko wpisać we właściwej rubryce swojego PIT-a nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Łańcucie oraz jego numer z Krajowego Rejestru Sądowego tzw. KRS - 0000248342. Ta dyspozycja upoważni urząd skarbowy do przekazania 1,5% należnego państwu podatku na rzecz wskazanego Stowarzyszenia i przelanie go na konto bankowe nr 70 1240 2643 1111 0000 3779 0185.

  W tak bardzo prosty sposób możemy pomóc powiatowemu Szpitalowi Św. Michała Archanioła w Łańcucie. Warto podkreślić, że sam podatnik nic w ten sposób nie traci, a jedynie może zadecydować o tym, że 1,5% z jego podatków zostanie spożytkowany właśnie tu na miejscu przez wskazaną przez niego tylko jedną z wielu organizację pożytku publicznego.

oprac. Robert Kochman