ZASADY OBSŁUGI W WYDZIALE KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE

10-10-2023

 

  • Referat Rejestracji Pojazdów prowadzi bezpośrednią obsługę na podstawie rezerwacji internetowej, którą można dokonać na stronie: http://komunikacja.powiatlancut.pl/. W przypadku braku możliwości lub problemów z internetową rezerwacją, prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Komunikacji pod nr telefonu: 17 225 69 62;
  • Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu można dokonać również poprzez profil ePUAP lub złożyć dokumenty w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie;
  • Na wniosek Strony, stały dowód rejestracyjny wysyłamy pocztą za potwierdzeniem odbioru;
  • Obsługa w Referacie Praw Jazdy i Transportu dokonywana jest na bieżąco bez konieczności umawiania wcześniejszej wizyty.