Rada Powiatu Łańcuckiego rozpoczęła VII kadencję

07-05-2024

 Na pierwszej inauguracyjnej sesji w poniedziałek 6 maja 2024 r. Rada Powiatu Łańcuckiego wybrała na starostę łańcuckiego Adama Mieczysława Krzysztonia z Kraczkowej, dotychczasowego starostę, który zaproponował nowy Zarząd Powiatu w starym składzie. Rada wybrała wicestarostę Barbarę Pilawę-Kraus z Łańcuta oraz trzech społecznych Członków Zarządu Powiatu Łańcuckiego: Halinę Golec z Pogwizdowa, Jana Kiliana z Markowej i Mariana Kurka z Korniaktowa Północnego. Przewodniczącym Rady Powiatu Łańcuckiego został wybrany Stanisław Panek z Żołyni a stanowiska dwóch wiceprzewodniczących objęli Wincenty Morycz z Krzemienicy i Agnieszka Rzepka z Rakszawy. We władzach Powiatu Łańcuckiego VII kadencji znaleźli się reprezentanci wszystkich siedmiu samorządów gminnych z terenu powiatu.
  Rada Powiatu ustaliła skład stałych komisji rady i wybrała ich przewodniczących. W Komisji Rewizyjnej przewodniczącym został Kamil Marcin Chmiel z Dąbrówek, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji – Joanna Dorota Murias z Kraczkowej, Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej – Michał Aleksander Mac z Łańcuta, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – Mariusz Piotr Rejman z Krzemienicy, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – Zbigniew Łoza z Wysokiej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Monika Beata Roman z Łańcuta. Ponadto Rada Powiatu wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izabelę Karolinę Pomykała z Łańcuta oraz Sekretarza Komisji Łukasza Jakuba Rzepkę z Białobrzeg.
  Starosta wraz z Członkami Zarządu Powiatu Łańcuckiego, a także cały skład prezydium Rady Powiatu Łańcuckiego to radni wybrani z listy KWW WSPÓLNY POWIAT ŁAŃCUCKI, którzy w obecnej kadencji dysponują większością 12 radnych. Pozostałe dwa komitety wprowadziły: KWW ODNOWA ZIEMI ŁAŃCUCKIEJ - 8 radnych, KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY – 1 radna.
  Na sesji inauguracyjnej ślubowanie złożyło 21 nowo wybranych radnych powiatowych. W tym gronie znalazło się 11 radnych z minionej VI kadencji: Janusz Stanisław Bester, Halina Golec, Zbigniew Grad, Jan Kilian, Kamil Kilian, Adam Mieczysław Krzysztoń, Marian Kurek, Michał Aleksander Mac, Mariusz Piotr Rejman, Monika Beata Roman, Wojciech Jerzy Szura. Po kilkuletniej przerwie do Rady Powiatu wróciło 4 radnych: Stanisław Panek, Barbara Pilawa-Kraus, Agnieszka Rzepka (radni V kadencji) oraz Wincenty Morycz (radny IV kadencji). W gronie 6 radnych debiutujących w samorządzie powiatowym znaleźli się: Kamil Marcin Chmiel, Zbigniew Łoza, Joanna Dorota Murias, Piotr Nowak, Izabela Karolina Pomykała oraz Łukasz Jakub Rzepka.
  Rada Powiatu Łańcuckiego bardzo sprawnie podejmowała wszystkie uchwały realizując w całości rozszerzony porządek sesji.
tekst i zdjęcie Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego