Komunikat Starosty Łańcuckiego z dn. 28 marca 2022 r.

28-03-2022

Szanowni Mieszkańcy Powiatu,

Rada Ministrów wprowadziła zmiany w przepisach związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, w związku z tym w trakcie pobytu w urzędzie nie jest już wymagane zakrywanie ust i nosa maseczką.

Starostwo Powiatowe w Łańcucie prowadzi bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności, jednocześnie utrzymana zostaje możliwość załatwiania swoich spraw bez osobistej wizyty w urzędzie z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji takich jak: ePUAP oraz poczta tradycyjna.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00.

W Wydziale Komunikacji obowiązują odrębne zasady przyjęcia, opublikowane na stronie internetowej starostwa:

https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/aktualnosci-duze/zasady-obslugi-w-wydziale-komunikacji,52.html