Józefa Kogut - zasłużona dla Ziemi Łańcuckiej

02-10-2017

 Józefa Kogut z Łańcuta została laureatką XVI edycji Nagrody Starosty Łańcuckiego Statuetki św. Michała Archanioła dla Szczególnej Osobowości Ziemi Łańcuckiej. Podczas jubileuszowego koncertu chóru GAUDETE, w piątek 29 września 2017 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie statuetkę z brązu wręczył starosta Adam Krzysztoń.

  Józefa Kogut z domu Lęcznar, ur. 21.09.1939 r. w Dąbrówkach (pow. łańcucki), córka Franciszka i Anieli. Jako pielęgniarka pracowała w latach 1958-1981 w powiatowym szpitalu w Łańcucie. Obecnie od 2006 r., nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Łańcucie. Od chwili założenia Koła w 1990 r. jest wolontariuszem i aktywnym członkiem, a od 1993 r. udzielała się w Zarządzie Koła. Przez 27 lat społecznie pracowała i poświęcała swój czas na rzecz ubogich, bezdomnych, rodzin wielodzietnych – potrzebujących.

  Odznaczała się wielką gorliwością w służbie biednemu człowiekowi, jest inicjatorem wszelkich działań zmierzających do poszerzenia form pomocy osobom będącym w potrzebie. Posiada cenny dar pozyskiwania wolontariuszy do współpracy, zwłaszcza spośród nauczycieli szkół z terenu powiatu oraz młodzieży ze szkolnych Kół Caritas. Swoją bezinteresowną pracą i zaangażowaniem wnosi szczególny wkład w promowanie dzieła albertyńskiego oraz w niesieniu pomocy ludziom w potrzebie. Od wielu lat organizuje kwesty, zbiórki żywności, spotkania, uroczystości i pielgrzymki. Codziennie pełni wielogodzinne dyżury przy ul. Ottona z Pilczy 2, gdzie znajduje się Kuchnia Albertyńska dla najuboższych i bezdomnych. Nie jest to zwyczajna jadłodajnia. Tutaj z podopiecznymi rozmawiają wolontariusze udzielając tak potrzebnego psychicznego wsparcia. Kuchnia nie jest jedyną formą działalności Towarzystwa. Prowadzi ono też łaźnię, punkt wydawania odzieży używanej oraz punkt medyczny. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Łańcucie zajmuje się nie tylko zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych, ale wymaga od osób korzystających z ich bezpłatnej pomocy, aby zachowywali trzeźwość. W 2008 r. wyróżniona Medalem "Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego".

  Z inicjatywy Starosty Łańcuckiego w 2002 r. zainaugurowała swoją działalność Kapituła, która corocznie przyznaje Nagrodę – Statuetkę św. Michała Archanioła Patrona Powiatu Łańcuckiego za wybitne osiągnięcia społeczne, naukowe, sportowe, kulturalne, artystyczne i popularyzatorskie dla dobra Powiatu Łańcuckiego. Statuetka Świętego Michała Archanioła jest nagrodą honorową – przyznawaną jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania dla prowadzonej działalności na rzecz dobra wspólnego. Pierwszą Statuetkę decyzją Rady Powiatu Łańcuckiego wręczono Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na Placu św. Piotra w Rzymie, 24 października 2001 r., podczas pielgrzymki samorządowców i mieszkańców Ziemi Łańcuckiej.

Tekst i zdjęcie Robert Kochman