Obwieszczenie

29-11-2017

Działając na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz.1121 t.j. z późn. zm.),w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257 t.j.) STAROSTA ŁAŃCUCKI podaje do publicznej wiadomości o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego dla Prezydenta Miasta Rzeszowa dla inwestycji pn.:  „Rozbudowa ulicy Jana Pawła II – etap III od skrzyżowania z ul. Ustronna do skrzyżowania z ul. Budziwojską km 1+950 do km 3+623,13” w m. Rzeszów

Z treścią dokumentacji można zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia wywieszenie ogłoszenia w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Łańcucie (ul. Mickiewicza 8, II piętro, pok. Nr 3 i 4), w godz. pracy urzędu /pn. ÷ pt./ od 7ºº ÷ 15ºº.