ARiMR informuje

13-02-2018

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OPERACJI TYPU „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” FINANSOWANEGO  Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy przyznania wsparcia dla rolników w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”,  w obszarze „d”, związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest  z budżetu PROW 2014-2020. Środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwalają między innymi na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

Nabór wniosków rozpocznie się od 19 lutego i potrwa do 20 marca 2018  roku.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach ww. poddziałania dostępne są na stronie internetowej AR i MR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych AR i MR.

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  „Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie”

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy przyznania wsparcia dla rolników w ramach „Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie”. O dopłaty może wnioskować producent rolny, który używa do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Nabór wniosków rozpoczął się od 15 stycznia i potrwa do 25 czerwca 2018  roku.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy dostępne są na stronie internetowej AR i MR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych AR i MR.