Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat"

20-10-2022

Informacja o realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat w ramach Osi priorytetowej  V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Beneficjent: Powiat Łańcucki
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wartość projektu: 243 678,00 zł
Okres realizacji: 13.10.2022 r. – 12.10.2023 r.
Opis projektu:

Realizacja grantu ma na celu rozwój cyfrowy urzędu oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych. Wymiana sprzętu komputerowego, modernizacja i rozbudowa sieci przewodowej i bezprzewodowej przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy oraz szybkości działania aplikacji dziedzinowych. Modernizacja serwera o dyski SSD ma za zadanie zwiększenie wydajności aplikacji bazodanowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych zakłada się wdrożenie oprogramowania do backupu i archiwizacji wraz z modernizacją przestrzeni magazynowej w dwóch lokalizacjach. W obecnym czasie spotkania online stały się nieodzownym elementem pracy, stąd w ramach projektu zakłada się wdrożenie dedykowanego rozwiązania umożliwiającego uczestnictwo pojedynczych lub małej grupy osób w spotkaniach on-line składającego się z kamery o wysokich parametrach, mikrofonach zewnętrznych, oprogramowania i licencji. 

 Zakres rzeczowy projektu:

Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu informatycznego oraz modernizację istniejącej infrastruktury informatycznej dla Starostwa Powiatowego w Łańcucie. Zostanie również wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego.