ZMIANA MIEJSCA ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

14-03-2020

WAŻNE! NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA - ZMIANA MIEJSCA ŚWIADCZENIA - od 16.03.2020r.
Informujemy, iż świadczenia NiŚOZ od 16.03.2020 będą udzielane w budynku POZ PODZWIERZYNIEC 74A.