Wsparcie dla Szpitala w Łańcucie

08-04-2020

Powiatowy Szpital Św. Michała Archanioła w Łańcucie od 15 marca 2020 r. na mocy polecenia Wojewody Podkarpackiego został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony do przyjmowania i hospitalizowania osób w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Jest on jedną z 20 w Polsce tego typu placówką służby zdrowia dedykowaną przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa. Sytuacja związana ze stanem epidemii koronawirusa w Polsce rozwija się w tempie dynamicznym. Otrzymujemy sygnały o chęci pomocy dla szpitala zakaźnego w Łańcucie od jednostek samorządu terytorialnego, firm, instytucji, organizacji społecznych i osób fizycznych. Pieniądze można wpłacać na rzecz Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut na konto w BGK nr: 41 1130 1105 0080 0206 5520 0001 z dopiskiem „Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19”. Za zebrane środki finansowe Centrum Medyczne w Łańcucie systematycznie kupuje jednorazowe środki ochrony indywidualnej (maseczki, okulary, rękawiczki, kombinezony) oraz niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną. Z uwagi na wymagane atesty, gwarantujące bezpieczeństwo zdrowotne personelu medycznego i pacjentów nie rekomenduje się darowizn rzeczowych. Dziękujemy za wsparcie naszych medyków!