Ważne! Wstrzymane odwiedziny pacjentów - do odwołania!

24-09-2021

Ważne! Wstrzymane odwiedziny pacjentów - do odwołania!

Z uwagi na rosnącą liczbę nowych zakażeń COVID-19, odwiedziny pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych zostały wstrzymane do odwołania.

W sytuacjach szczególnych kierownicy oddziałów lub upoważnieni przez nich lekarze, mogą zezwolić na odwiedziny, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.