Stacjonarna rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19

18-05-2021

Centrum Medyczne w Łańcucie informuje, iż od 24.05.2021r. w Centrum Medycznym w Łańcucie zostanie uruchomiona rehabilitacja stacjonarna dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej, jak również wsparcia zdrowia psychicznego.

Świadczenia rehabilitacji realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Ważne! Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.