CM w Łańcucie SZPITALEM ZAKAŹNYM

16-03-2020

PILNE! POLECENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO! CM w Łańcucie SZPITALEM ZAKAŹNYM 

W związku z poleceniem Wojewody Podkarpackiego o przekszałceniu CM w Lańcucie w SZPITAL ZAKAŹNY, rozpoczęły się regularne DOSTAWY sprzętu (respiratorów) oraz środków ochrony indywidualnej dla PERSONELU MEDYCZNEGO  SZPITALA ZAKAŹNEGO W ŁAŃCUCIE.