Żywność genetycznie modyfikowana – szansą czy zagrożeniem dla ludności

21-02-2008

Na swoim 11 posiedzeniu w dniu 19 lutego 2008 r. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Łańcuckiego pod przewodnictwem Tadeusza Świątoniowskiego, z udziałem Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisława Bartmana, oceniła działania na rzecz bezpieczeństwa żywności w Powiecie Łańcuckim.

            Problem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego omówił lekarz weterynarii Mariusz Cyran, system ustalania miejsc pochodzenia zwierząt oraz wdrażanie programów rolno-środowiskowych zaprezentowali przedstawiciele Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dr Rafał Kumek i  Maciej Sekunda.

            Szczególnym tematem, z którym zapoznała się Komisja, była żywność genetycznie modyfikowana oraz to, w jakim stopniu problem może dotyczyć Powiatu Łańcuckiego.

            Dla wprowadzenia czytelnika w istotę rzeczy, przedstawiamy zainteresowanym skrót prezentacji jakiej dokonał Edward Krauz – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa
w Starostwie Powiatowym w Łańcucie.

            Prezentacja została opracowana na podstawie materiałów szkoleniowych „Organizmy Genetycznie Zmodyfikowane”, wydanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski w ramach projektu Wzmocnienie systemu informacji
o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego.