Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14-10-2023

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty Powiatu Łańcuckiego za pełnienie odpowiedzialnej i trudnej misji kształcenia młodzieży. Zawód Nauczyciela i Wychowawcy jest szczególnie ważny w każdym społeczeństwie, bo od zaangażowania, kreatywności i pasji kadry pedagogicznej zależy dalszy rozwój naszej Ojczyzny. Życzymy Państwu aby praca dydaktyczna i wychowawcza przynosiła jak najwięcej satysfakcji, a trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń Polaków przynosił pozytywne efekty dla uczniów oraz przyczyniał się do rozwoju kraju.

Z tej okazji Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego wraz z Zarządem Powiatu kierują do wszystkich pracowników oświaty okolicznościowy list 

Pliki do pobrania