Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14-10-2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu samorządu powiatowego oraz własnym, składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży naszych szkół.

To dzięki Państwu, wielu młodych ludzi poznaje siebie i swoje predyspozycje, odkrywa talenty i pasje. W dzisiejszej, nie zawsze łatwej rzeczywistości, to właśnie Państwo stajecie się dla nich szansą na odnalezienie właściwych wzorców.

Na codzienny trud pracy dydaktyczno – wychowawczej życzymy dużo zdrowia, niewyczerpanej cierpliwości do swoich uczniów, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji złotego środka oraz pasji w wykonywaniu swoich obowiązków.

Niech przywiązanie i wdzięczność obecnych uczniów wynagradza Państwu trudy niełatwej pracy, a pamięć byłych wychowanków stanowi dowód tego, jak ogromną rolę spełniliście Państwo w ich życiu.