Życzenia świąteczne

21-12-2020

„Bóg się rodzi, moc truchleje …”

Życzymy Państwu siły i mocy od betlejemskiego żłóbka na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2021 Rok.

Niech w świąteczny czas towarzyszą Państwu strofy wiersza Jana Kasprowicza „Przy wigilijnym stole”

Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.

Sercem go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota —
Oto, co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

A twórczych pozbawił się ogni,
Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,
Kto z bratem żyje w niezgodzie,
Depcąc orędzie najświętsze.

Wzajemne przebaczyć winy,
Koniec położyć usterce,
A z walki wyjdzie zwycięsko
Walczące narodu serce.