Życzenia na zakończenie roku szkolnego

23-06-2023

Dziś nadszedł upragniony przez wszystkich uczniów dzień - zakończenie nauki w bieżącym roku szkolnym. Z tej okazji starosta łańcucki Adam Krzysztoń kieruje do Państwa list okolicznościowy z życzeniami udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

Droga Młodzieży, Szanowni Rodzice, Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Szkół

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023 gratuluję uczniom wysokich wyników w nauce, osiągnięcia wielu sukcesów na turniejach i olimpiadach oraz w zawodach sportowych. Na uznanie zasługuje Wasze zaangażowanie w życie szkolnej społeczności oraz udział w szkolnych i lokalnych uroczystościach promujących szkołę w środowisku. W bieżącym roku szkolnym rozpoczęła funkcjonowanie Młodzieżowa Rada Powiatu, która z dużym zaangażowaniem realizuje zadanie wyrażania potrzeb młodego pokolenia.

Rodzicom uczniów dziękuję za zaangażowanie w życie szkół, wsparcie organizacyjne i aktywne działanie w ramach rad rodziców.

Nauczycielom dziękuję za owocną pracę włożoną w kształcenie i wychowanie uczniów. Powrót do nauki stacjonarnej pozwolił na pełniejsze zajęcie się potrzebami edukacyjnymi i społecznymi ucznia, ale też wymagał wiele wysiłku by nadrobić zaległości i zająć się problemami wynikłymi z długotrwałej izolacji.

Wszystkim życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, aby w pełni sił powrócić we wrześniu do nauki w szkole, podejmując nowe wyzwania w kolejnym roku szkolnym.