Życzenia na początek roku szkolnego

02-09-2019

Inauguracja roku szkolnego to czas wyjątkowy. Skupia w sobie wiele różnych oczekiwań – uczniów, nauczycieli i rodziców – jak również organów prowadzących. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie to rok pomyślny. 
Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły, życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, inspiracji do wprowadzania nowatorskich rozwiązań metodycznych podczas zajęć z młodzieżą oraz dobrej atmosfery w pracy. Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem, w którym uda się Państwu zrealizować wiele ambitnych planów i przedsięwzięć dydaktycznych.
Drodzy Uczniowie, życzymy Wam, aby nauka była udaną przygodą edukacyjną, zapewniającą mądre poznawanie świata i rozwijanie własnych talentów. Niech czas spędzony w szkołach zaowocuje zdobywaniem wiedzy, ciekawymi zajęciami w przyjaznej, pełnej życzliwości atmosferze oraz wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami. Szczególne słowa kierujemy do młodzieży, dla której ten rok jest pierwszym w naszych szkołach. Niech najbliższe lata będą dla Was czasem rozwoju, twórczej pracy i kształtowania właściwych postaw moralnych. Razem z pozostałymi członkami szkolnej społeczności stwórzcie zgodny zespół, który poprzez wspólne działania będzie wprowadzał coraz to nowsze rozwiązania i pomysły. 
Rodzicom życzymy, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda szkoła i placówka będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym 
Wszystkim Państwu życzymy, aby nowe wyzwania jakie pojawią się w tym roku szkolnym były źródłem zadowolenia i radości. Niech będzie to rok wolny od trosk i problemów, a przepełniony sukcesami zarówno zawodowymi jak i osobistymi.