Zmarł ks. prałat Edward Śnieżek

14-10-2022

Rodzinie zmarłego i Parafianom z Wysokiej
wyrazy współczucia po śmierci
księdza prałata Edwarda ŚNIEŻKA
Proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty i św. Walentego
w Wysokiej w latach 1977-2004

składają: Starosta wraz z Zarządem Powiatu,
Przewodniczący Rady wraz z Radnymi
oraz Pracownicy Starostwa Łańcuckiego

Exporta w czwartek, 13 października 2022 r. o godz. 17.30 w Wysokiej,
Pogrzeb w piątek, 14 października 2022 r. o godz. 14.00