ZAWARCIE POROZUMIENIA DOT. INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO

26-02-2008

W ubiegły piątek (22.02.2008) w Starostwie Powiatowym w Łańcucie odbyło się spotkanie starostów oraz wicestarostów z powiatów: niżańskiego; leżajskiego; przeworskiego; lubaczowskiego; rzeszowskiego; łańcuckiego i jarosławskiego. Są to przedstawiciele samorządów z obszaru przetargowego 09.2, określonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na potrzeby przetargu na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 3600 – 3800 MHz.

Celem spotkania było podpisanie porozumienia, w którym samorządy wyrażają chęć uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WiMAX. W odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ramach obszaru 09.2 podjęto wspólne działania prowadzące do przystąpienia do przetargu i otrzymania prawa do dysponowania częstotliwościami. Oferta przetargowa została już złożona. Pod koniec marca powinny być znane wyniki postępowania. Starostowie ustalili, że w jeżeli uda się wygrać przetarg, spotkają się ponownie, aby szczegółowo określić zasady dalszej współpracy w zakresie realizacji sieci szerokopasmowej. Prawdopodobnie dojdzie również do rozmów z przedstawicielami Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w celu omówienia możliwości współfinansowania realizacji budowy sieci w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

opracowała

Danuta Lis

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Łańcucie