Zarząd Powiatu Łańcuckiego powierzył stanowiska nowo wybranym dyrektorom placówek oświatowych

23-06-2022

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu Łańcuckiego, na mocy uchwały, powierzył stanowiska  nowo wybranym dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki.

Powierzono stanowiska dyrektora:

- Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie Pani Dorocie Grzesik

- Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie Pani Renacie Chudzickiej

- Zespołu Szkół Nr 3 im Mikołaja Kopernika w Łańcucie Panu Jackowi Królowi

- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Panu Andrzejowi Pileckiemu

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie Pani Elżbiecie Dolacie

- Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie Panu Andrzejowi Dyrdzie.

W wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej w dniach 24-25 maja br. wyłoniono kandydatów do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Dyrektorzy rozpoczną pełnienie powierzonej funkcji od 1 września 2022 roku. Kadencja trwa 5 lat.