Zarząd Powiatu Łańcuckiego otrzymał absolutorium

31-05-2022

Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2022 r. Rada Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za 2021 r. Wcześniej, po przedstawieniu przez Starostę Łańcuckiego Adama Krzysztonia powiatowych inwestycji 2021, które zostały zrealizowane w ramach działań inwestycyjnych w minionym roku, uzupełnione o kontynuowane projekty z 2020 r. oraz niektóre projekty realizowane w bieżącym i planowane na następny rok, Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania.

Powiatowe Inwestycje 2021