Zaproszenie do Żołyni na „Paszkot2”

14-05-2024

  Wójt Gminy Żołynia oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Ordon” Obwód Łańcut AK zapraszają w sobotę 18 maja 2024 r. do Żołyni na uroczystość odsłonięcia pomnika na historycznym polu zrzutowym Armii Krajowej „Paszkot 2”. Dzięki lokalnym pasjonatom historii, po 80 latach od tych wydarzeń z okresu II wojny światowej, powstał nietypowy pomnik w formie zasobnika służącego do zrzutów materiałów wojskowych dla Armii Krajowej. Zasobnik zrzutowy został odtworzony w skali 1:1. W miejscu upamiętnienia zostały umieszczone tablice informacyjne z biogramami szóstki cichociemnych, którzy w nocy z 30 na 31 maja 1944 r. wylądowali na terenie powiatu łańcuckiego na leśnej polanie, noszącej kryptonim „Paszkot 2”. Na tablicach w skrótowej formie została zaprezentowana historia zrzutów oraz związanych z nią żołnierzy konspiracji z Obwodu Łańcut Armii Krajowej.
  Więcej o tych historycznych wydarzeniach możemy przeczytać w książce Andrzeja Borcza pt.: „Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945”, a także w opublikowanym w lutym 2023 r. numerze 2 (292) „Faktów i Realiów” artykule Waldemara Natońskiego pt.: Alianckie zrzuty i desant cichociemnych w Żołyni oraz na facebookowym profilu „Historia Żołyni i okolic”. Sekretarz Gminy Żołynia Waldemar Natoński we współpracy z dr Andrzejem Borczem po przeprowadzeniu szczegółowych badań ustalili dokładne miejsce odbioru alianckich zrzutów - obecnie miejsce upamiętnienia, położone na terenie gminy Żołynia przy drodze sokołowskiej, w odległości około 2,4 km od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza. Badania te zostały zauważone i stanowią część ogólnopolskiego, społecznego projektu badawczo-edukacyjnego pt. „Na tropie zrzutowisk AK”.
  Upamiętnienie powstało z inicjatywy Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej „ORDON” Obwód Łańcut AK. Wydarzenie pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Partnerzy wydarzenia: GOK Żołynia, OSP Żołynia, Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni, Gminna Biblioteka z Żołyni. Organizatorzy zapraszają na uroczystość odsłonięcia pomnika.
oprac. Robert Kochman
Zdjęcia: Waldemar Natoński i Krystian Tryniecki