Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

25-02-2008

Komunikat  Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
O OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRANTOWYM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – STOWARZYSZEŃ
I  FUNDACJI

Szanowni Państwo!
W konkursie o dotacje do 50 000 zł na projekty trwające do 18 miesięcy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym może być dla lokalnych organizacji szansą na realizację efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, a także szansą dla organizacji na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności oraz rozwój potencjału całego środowiska. Z tego powodu zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do jak największej liczby potencjalnie zainteresowanych organizacji. 
Z góry dziękujemy także za wszystkie inne formy rozpowszechniania informacji na temat konkursu. Jesteśmy pewni, że udział w konkursie
 i ewentualne otrzymanie dotacji będzie sukcesem nie tylko dotowanej organizacji, ale także całej lokalnej społeczności.
Wszystkie informacje na temat konkursu (zasady, formularz wniosku oraz kryteria oceny) znajdują się na stronie
oraz telefonicznie: (22) 826 10 16. 
Z poważaniem,
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa
tel./fax.: (22) 826 10 16
http://www.pcyf.org.pl